Stickeroplosser HG 300ml

Korting vanaf aankoop 2 eenheden, zie prijsoverzicht
Vanaf € 4,32 excl. BTW bij aankoop van minimaal 64 eenheden
€ 4,63
per fles excl. BTW
€ 5,60 incl. 21% BTW
Aantal in winkelwagen : 0
Voorraadartikel, gemiddelde levertijd 1 à 2 werkdagen.
Actuele voorraad: 79
 • HG stickeroplosser verwijdert eenvoudig stickers, stickerlijm, rubberlijm, plakband, teerspatten, smeervlekken, olie, hakstrepen en nog vele andere problemen van bijna alle ondergronden.
 • Veiligheidsinformatie.
 • Kan brand bevorderen, dus verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur en hete oppervlakken.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Bij contact met huid verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • Bij contact met ogen, de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlezen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen.
 • Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 • Inademing van damp vermijden.
 • Na inademing slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • Raadpleeg na inslikken onmiddellijk een anti-gifcentrum of een arts.
 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het gebruik van kinderen houden.
 • Veiligheidsinformatie: ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 • Niet roken.
 • Inademing van damp vermijden.
 • Allen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • Na inslikken onmiddellijk een arts of een antigifcentrum raadplegen. bij inademing de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • Geen braken opwekken.
 • Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
 • Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
× Zie winkelwagen voor totaalprijs. De berekende verzendkosten zijn afhankelijk van het orderbedrag.
Adviesprijs excl. 21% BTW € 7,33
Prijs excl. 21% BTW € 4,63
Prijs incl. 21% BTW € 5,60
Verpakking Fles
Actuele voorraad 79
Laatst bijgewerkt 27-09-2022
Productcode Q897204
Merk HG
EAN-code 8711577000905
OEM-code 160030100
Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden*
Aantal Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
2€ 4,51€ 5,46
3€ 4,49€ 5,43
4 t/m 7€ 4,47€ 5,41
8 t/m 10€ 4,46€ 5,40
11 t/m 12€ 4,44€ 5,37
13 t/m 19€ 4,42€ 5,35
20 t/m 25€ 4,40€ 5,32
26 t/m 38€ 4,38€ 5,30
39 t/m 50€ 4,36€ 5,28
51 t/m 63€ 4,34€ 5,25
64 en meer€ 4,32€ 5,23
* De korting wordt automatisch doorberekend
Inhoud (ml) 300ml
Uitvoering Stickeroplosser